සියලු ප්රවර්ග
EN

ඇඳුම් රෙදි

 නිවස> නිෂ්පාදන > ඇඳුම් රෙදි

ඇඳුම් රෙදි

ගිම්හානයේදී, කාන්තාවන් සඳහා, සායක් අත්යවශ්ය වන අතර, සායල භාවිතා කරන රෙදි ද පොහොසත් සහ වර්ණවත් වේ. ඔබට වඩා හොඳ අත් හැඟීමක් අවශ්‍ය නම්, අපට රේයන් හෝ ටෙන්සල් තෝරා ගත හැකිය, ඇත්ත වශයෙන්ම, කපු ද හරි ය, ජීන්ස් පවා හරි ය. සම්පූර්ණ මෝස්තරය වඩාත් අලංකාර කිරීම සඳහා රෙදිපිළි මත විවිධ රටා මුද්රණය කළ හැකිය.