සියලු ප්රවර්ග
EN

ලිනන්

 නිවස> නිෂ්පාදන > ලිනන්

ලිනන්

ලිනන් යනු පිරිසිදු ස්වාභාවික තන්තු වර්ගයක් වන අතර එය රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ බහුලව භාවිතා වන අතර ලිනන් සතුව බොහෝ ලක්‍ෂණ ඇත, එය බොහෝ මිනිසුන්ගේ ආදරය ලබයි. ලිනන් තන්තු වල වාසි: කපු වල සුවපහසුව සහ කංසා වල හුස්ම ගත හැකි බලපෑම. වියලි, හොඳ වාතය පාරගම්යතාව, හොඳ දහඩිය අවශෝෂණය, විකිරණ ආරක්‍ෂාව.