සියලු ප්රවර්ග
EN

කලිසම් රෙදි

 නිවස> නිෂ්පාදන > කලිසම් රෙදි

කලිසම් රෙදි

කමිස රෙදි හා සසඳන විට කලිසම් රෙදි ටිකක් සරල වන අතර කළු සහ නේවි වැනි ඝන වර්‍ග අපි වඩාත් හොඳින් දකින්නෙමු. සාමාන්‍යයෙන් අප දකින්නේ සාමාන්‍යයෙන් කපු හෝ කපු ස්පැන්ඩෙක්ස් වලින් සාදන ලද කැන්වසය, සමහර විට එය කපු පොලියෙස්ටර් ය.