සියලු ප්රවර්ග
EN

පොලියෙස්ටර් ෆැබ්රික්

 නිවස> නිෂ්පාදන > පොලියෙස්ටර් ෆැබ්රික්

පොලියෙස්ටර් ෆැබ්රික්

පොලියෙස්ටර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් හෝ ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා බහුලව භාවිතා වන අතර සමහර ඒවා පහළ ජැකට් රෙදි සඳහා භාවිතා වේ. චිෆන්, ටෆෙටා, ජෝර්ජට් වැනි විවිධ ගුණාත්මක භාවයන් ඇත, මෙම ප්‍රමාණ 3 සෑම විටම ඝන හෝ හොඳ මිලකට මුද්‍රණය කරයි.